Forum Innowacji

Zapraszamy do udziału w nowym cyklu spotkań sieci współpracy i samokształcenia przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, pod nazwą FORUM INNOWACJI,  którego celem będzie rozpowszechnianie innowacyjnych metod pracy dydaktycznej i terapeutycznej łódzkich nauczycieli.

Chcemy wspólnie z Państwem stworzyć miejsce, w którym nauczyciele placówek edukacyjnych będą mogli podzielić się swoim warsztatem imetodami pracy, zaprezentować ciekawe, nowe, a co najważniejsze sprawdzone w praktyce propozycje.

Spotkania będą odbywały się, jeżeli będzie to możliwe, w ostatnią środę każdego miesiąca w naszej Poradni o godz.16.

Osoby chętne do podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem lub propozycją tematów prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres www.szkoleniappp6@wp.pl. (wzór formularza u dołu strony). Z autorami propozycji będziemy się kontaktować.

Zgłoszenia uczestników do udziału w spotkaniach prosimy wysyłać drogą mailową lub zgłaszać telefonicznie do 7-go dnia przed planowanym spotkaniem. Liczba miejsc ograniczona.

 

ZAPRASZAMY!

 

Spotkanie 1/2017

Termin: 27.09. 2017 godz. 16.00

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi ul. Rzgowska 25

Dane osób  prowadzących:

Imię i nazwisko: Agnieszka Rybak- Gabryszewska

Miejsce pracy:           Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi

 

Temat zajęć: TERAPIA  METODĄ WARNKEGO- skuteczna metoda terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), dysleksji, zaburzeń lateralizacji, problemów w uczeniu się - czytaniu i pisaniu.

 

Odbiorca: szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, logopedów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów oraz rodziców.

 

Cel zajęć: prezentacja metody Warnkego

Program szkolenia:

 

1.       Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako jedna  z głównych przyczyn trudności w uczeniu się

2.       14 najważniejszych automatyzacji

3.       Wprowadzenie do diagnostyki I rozpoznawania objawów wg metody Warnkego

4.       Trening-uwagi ogólne

 

Zapisy telefoniczne lub mailowe.

 

Tel.42 681 92 82

 

mail:szkoleniappp6@wp.pl

 

z poważaniem koordynatorki Forum Innowacji

Monika Jastrzębowska

Dorota Miązek

 

Formularz zgłoszenia czynnego udziału w Forum Innowacji