Forum Innowacji

Zapraszamy do udziału w nowym cyklu spotkań sieci współpracy i samokształcenia przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, pod nazwą FORUM INNOWACJI,  którego celem będzie rozpowszechnianie innowacyjnych metod pracy dydaktycznej i terapeutycznej łódzkich nauczycieli.

Chcemy wspólnie z Państwem stworzyć miejsce, w którym nauczyciele placówek edukacyjnych będą mogli podzielić się swoim warsztatem imetodami pracy, zaprezentować ciekawe, nowe, a co najważniejsze sprawdzone w praktyce propozycje.

Spotkania będą odbywały się, jeżeli będzie to możliwe, w ostatnią środę każdego miesiąca w naszej Poradni o godz.16.

Osoby chętne do podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem lub propozycją tematów prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres kontakt@ppp6.elodz.edu.pl (wzór formularza u dołu strony). Z autorami propozycji będziemy się kontaktować.

Zgłoszenia uczestników do udziału w spotkaniach prosimy wysyłać drogą mailową lub zgłaszać telefonicznie do 7-go dnia przed planowanym spotkaniem. Liczba miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY

Formularz zgłoszenia czynnego udziału w Forum Innowacji

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy 27.01.2020 r. o godz. 16.00 do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6

 ul. Rzgowska 25 w Łodzi na warsztaty Forum Innowacji w ramach sieci i współpracy

 

Dane osoby  prowadzącej:

Imię i nazwisko: Monika Jastrzębowska - psycholog

 

Temat zajęć: Gotowość szkolna – „forum” dyskusyjne

 

Odbiorca: nauczyciele przedszkolni i rodzice

 

Plan spotkania:

1. Gotowość szkolna – definicje

2. Obszary dojrzałości szkolnej, umiejętności dziecka

3. Ocena gotowości szkolnej – które obszary decydują o powodzeniu szkolnym?

4. Dyskusja, przemyślenia, opinie…

 


Zapisy telefoniczne: 42 68192 82 i mailowe Foruminnowacji @ppp6.elodz.edu.pl

 

Trochę historii i cele szczegółowe:

Forum Innowacji FI powstało w 2015 w ramach sieci i współpracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi. Głównym założeniem Forum było stworzenie rzeczywistej platformy, w ramach której, nauczyciele z różnego typu placówek oświatowych, mogliby dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami dydaktycznymi. Początkowo działania służyły wzajemnemu poznawaniu się oraz określaniu potrzeb i oczekiwań . Uczestnikami byli nauczyciele z różnych rodzajów placówek edukacyjnych: nauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni, przedmiotowcy, pedagodzy szkolni, terapeuci terapii pedagogicznej i logopedycznej, pracownicy bibliotek szkolnych i poradni psychologiczno- pedagogicznych. Wynikiem tych spotkań w pierwszym okresie działalności było opracowanie szczegółowych celów działalności Forum.

Efektem spotkań ma być dostarczenie konkretnych i innowacyjnych pomysłów dydaktycznych pracy z dziećmi, wzbudzenie chęci pogłębienia wiedzy z danej tematyki i zastosowanie poznanych metod i formy pracy, przeniesienia ich do swoich placówek. Szukamy ciekawych nauczycieli, doświadczonych praktyków. Chcemy też, aby tematy spotkań były dobrym początkiem do tworzenia przez uczestników innowacji pedagogicznych. Do chwili obecnej około 300 nauczycieli z 40 różnych placówek brało udział w warsztatach .

Cele Forum Innowacji:

1.      Stworzenie miejsca – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi ul. Rzgowska 25 , w którym przedstawiciele placówek edukacyjnych mogą się spotykać i realizować cele służące poprawie efektów pracy z dziećmi z łódzkich placówek edukacyjnych

2.      Poznawanie potrzeb i oczekiwań placówek edukacyjnych

3.      Mapowanie obszarów innowacji pedagogicznych w łódzkich placówkach oświatowych

4.      Tworzenie i rozwijanie sieci współpracy pracowników oświaty

5.      Wymiana innowacyjnych doświadczeń i praktyk pedagogicznych oraz psychologicznych

6.      Bieżące dzielenie się refleksjami dotyczącymi praktyk i warsztatu pracy nauczyciela

7.      Wizyty w placówkach edukacyjnych umożliwiające poznanie warsztatów pracy łódzkich nauczycieli.