Szkoła podstawowa

Dokonujemy diagnozy przyczyn trudności szkolnych; wykonujemy diagnozę integracji sensorycznej

 

Prowadzimy na terenie szkół zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów o następującej tematyce:

 • Rozpoznaję i nazywam uczucia - zajęcia dla uczniów klas I-II
 • Dobry i zły dotyk - profilaktyka wykorzystywania seksualnego dzieci - dla uczniów klas II-III
 • Rozwijanie  umiejętności psychospołecznych z wykorzystaniem  elementów dramy dla uczniów klas II-III
 • Tolerancja - kształtowanie postaw tolerancyjnych u dzieci w klasach III-IV
 • Chcieć to móc - rozwijanie umiejętności uczenia się dla uczniów klas V-VI
 • Oswoić stres - zajęcia psychoedukacyjne rozwijające umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Stop agresji, stop przemocy – profilaktyka zachowań agresywnych – zajęcia dramowe dla uczniów klas IV-VI 
 • Profilaktyka agresji - umiejętność radzenia sobie ze złością – zajęcia dla uczniów klas V-VI
 • Rozwiązywanie konfliktów – zajęcia dramowe dla uczniów klas V-VI
 • Profilaktyka zaburzeń odżywiania - zajęcia dla uczennic klas V-VI
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie przy wykorzystaniu technik dramowych dla uczniów klas IV-VI
 • Profilaktyka uzależnień - zajęcia dla uczniów klas IV-VI

Udzielamy indywidualnych konsultacji dla rodziców i nauczycieli w czasie cyklicznych wizyt w szkołach. Bierzemy udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołów problemowych powołanych w celu projektowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Oferujemy następujące zajęcia terapeutyczne realizowane na terenie Poradni:

 • zajęcia indywidualne:
 1. terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w  czytaniu, pisaniu i liczeniu,
 2. terapia logopedyczną,
 3. terapia psychologiczna,
 4. trening EEG Biofeedback  
 5. diagnoza SI
 6. masaż głęboki w terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami SI /cykl 4 spotkań dla rodziców z dziećmi
 7. trening słuchowy Johansena IAS
 • zajęcia grupowe:

        -  rozwoju kompetencji językowych

        - dla uczniów z trudnościami w czytaniu,

        - ortograficzne - program ORTOGRAFFITI,

       - arteterapii,

        - rozwoju osobistego i umiejętności społecznych,

 • terapię rodziny