Zasady przyjęć

 

KTO I JAK MOŻE SIĘ DO NAS ZGŁASZAĆ?

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i psychiatrycznej dzieciom i młodzieży (do ukończenia gimnazjum), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

Korzystanie z oferty Poradni jest bezpłatne i nie wymaga skierowań z innych placówek i instytucji. Wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni lub za pośrednictwem szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.