Aktualności

 
     Zapraszamy do udziału w nowym cyklu spotkań sieci współpracy i samokształcenia przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, pod nazwą FORUM INNOWACJI,  którego celem będzie rozpowszechnianie innowacyjnych metod pracy dydaktycznej i terapeutycznej łódzkich nauczycieli.
 

Spotkanie 13:

Termin: 31.05. 2017 godz. 16.00

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi ul. Rzgowska 25

Osoba  prowadząca: Kinga Szyburska

Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

Temat zajęć: Quilling – technika plastyczna

Odbiorca: nauczyciele i rodzice

Cel zajęć: Wprowadzenie w technikę z rodzaju papieroplastyki służącą do tworzenia prac plastycznych, rozwijającą kreatywność oraz wyobraźnię przestrzenną z wykorzystaniem prostych materiałów. Zachęcenie do wykorzystywania quillingu w trakcie zajęć szkolnych i przedszkolnych oraz w trakcie zabaw z dzieckiem w domu.

ZAPRASZAMY!

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą Akademii Dobrego Rodzica i Nauczyciela na r. szk. 2016/17

 

Uwaga!

Zmienione terminy szkoleń:

- "Skala Ryzyka Dyskalkulii" - szczegóły wkrótce,

- Rozpoznawanie wybranych zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym - zapraszamy 07.06.2017 r. o 15.30

 

Zapraszamy zainteresowanych Rodziców na cykl zajęć warsztatowych doskonalących kompetencje wychowawcze pod hasłem

„Szkoła dla Rodziców”.

 

Zajęcia realizowane są na terenie
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 6 w Łodzi.

 

Zapisy w Sekretariacie Poradni.

Szanowni Państwo, informujemy, że ofertę naszej Poradni poszerzyliśmy o metodę Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, zachęcamy do przeczytania materiałów o tej formie terapii.       

Trening Słuchowy Johansena IAS