Aktualności

 

Zapraszamy na spotkanie w ramach Forum Innowacji:

Spotkanie 5 /2019

Termin: 25.03.2019 r., godz. 16.00

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi, ul. Rzgowska 25

Dane osób prowadzących:

       Aneta Gajewska – pedagog specjalny, Przedszkole Miejskie nr 185 w Łodzi.

Temat zajęć: TERAPIA RĘKI

Odbiorca: nauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni.

Cel zajęć: Przedstawienie założeń, celów, arkusza diagnostycznego, ćwiczeń -  „Terapii ręki”.   

      Plan spotkania

  1. Powitanie
  2. Przedstawienie założeń, celów, etapów „Terapii ręki”.
  3. Omówienie zmysłu dotyku – nadwrażliwości i podwrażliwości dotykowej (terapia).
  4. Omówienie rozwoju chwytu pisarskiego.
  5. Diagnoza sprawności motorycznej (na podstawie arkusza).
  6. Przykładowe techniki i ćwiczenia w terapii ręki.
  7. Prezentacja pomocy, gier, przepisów mas do manipulacji wykorzystanych w „Terapii ręki”
  8. Dyskusja.

ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo, informujemy, że ofertę naszej Poradni poszerzyliśmy o metodę Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, zachęcamy do przeczytania materiałów o tej formie terapii.       

Trening Słuchowy Johansena IAS