Aktualności

 
     Zapraszamy do udziału w nowym cyklu spotkań sieci współpracy i samokształcenia przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, pod nazwą FORUM INNOWACJI,  którego celem będzie rozpowszechnianie innowacyjnych metod pracy dydaktycznej i terapeutycznej łódzkich nauczycieli.
 

Spotkanie 10

Termin : 22.02. 2017 godz.16

Miejsce : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi ul. Rzgowska 25

Dane osoby  prowadzącej:

Imię: Dorota

Nazwisko: Krawczyńska

Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 40 w Łodzi

Temat zajęć: „Bajka aktywna”  w pracy z dziećmi

Odbiorca: nauczyciele i rodzice

Cel zajęć:

Zachęcenie do wykorzystania w pracy z dziećmi  bajki  aktywnej opartej na dialogu narrator – aktywny odbiorca w  definiowaniu omawianych wartości, emocji,  zjawisk i zdarzeń obecnych w świecie dziecka. Prezentacja wybranych autorskich materiałów literackich.

 

ZAPRASZAMY

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą Akademii Dobrego Rodzica i Nauczyciela na r. szk. 2016/17

 

Uwaga!

Zmieniony termin szkolenia dla Nauczycieli "Skala Ryzyka Dyskalkulii" - szczegóły wkrótce

 

 

Zapraszamy zainteresowanych Rodziców na cykl zajęć warsztatowych doskonalących kompetencje wychowawcze pod hasłem

„Szkoła dla Rodziców”.

 

Zajęcia realizowane będą na terenie
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 6 w Łodzi.

 

Zapisy w Sekretariacie Poradni.

Szanowni Państwo, informujemy, że ofertę naszej Poradni poszerzyliśmy o metodę Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, zachęcamy do przeczytania materiałów o tej formie terapii.       

Trening Słuchowy Johansena IAS