Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła dla rodziców

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym/ryzykownym.

Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest to cykl 10 trzygodzinnych warsztatów psychologicznych realizowanych raz w tygodniu. Liczebność grupy wynosi na ogół 10 – 15 osób.

Tematyka poruszana podczas warsztatów:
  • wpierające komunikowanie się, umiejętność aktywnego słuchania,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami,
  • stawianie jasnych granic i wymagań, wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • zachęcanie dzieci do współpracy,
  • rozwiązywanie problemów i konfliktów,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.

Cennym elementem edukującym zajęć jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami, możliwość podzielenia się zarówno własnymi troskami jak i sukcesami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

Założenia:

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” opiera się na teorii systemowego ujęcia rodziny i podstawach psychologii komunikacji interpersonalnej. System rodzinny charakteryzuje się tym, że relacje międzyludzkie nigdy nie są jednostronne, a zachowanie jednej osoby ma wpływ na cały rodzinny układ. Sposób pełnienia przez rodzinę funkcji wychowawczych oraz wynikające z tego skutki oddziaływań na dziecko zależą w znacznej mierze od postaw rodziców w stosunku do dziecka. Program kładzie nacisk na poznanie dynamiki relacji międzyludzkich, rozwijanie umiejętności komunikowania się i dialogowego traktowania dziecka, budowanie postaw rodzicielskich opartych na miłości i akceptacji, szacunku do siebie, poszanowaniu innych oraz stawianiu jasnych wymagań i granic. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców wykorzystuje również podstawy teorii pedagogicznej „wychowania bez porażek” Thomasa Gordona promując ideę wychowania opartego na tworzeniu prawidłowych relacji rodziców z dziećmi.

Mottem programu jest „Wychowywać to kochać i wymagać”.