Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła dla rodziców

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym/ryzykownym.

Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest to cykl 10 trzygodzinnych warsztatów psychologicznych realizowanych raz w tygodniu. Liczebność grupy wynosi na ogół 10 – 15 osób.

Tematyka poruszana podczas warsztatów:
  • wpierające komunikowanie się, umiejętność aktywnego słuchania,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami,
  • stawianie jasnych granic i wymagań, wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • zachęcanie dzieci do współpracy,
  • rozwiązywanie problemów i konfliktów,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.

Cennym elementem edukującym zajęć jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami, możliwość podzielenia się zarówno własnymi troskami jak i sukcesami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

Założenia:

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” opiera się na teorii systemowego ujęcia rodziny i podstawach psychologii komunikacji interpersonalnej. System rodzinny charakteryzuje się tym, że relacje międzyludzkie nigdy nie są jednostronne, a zachowanie jednej osoby ma wpływ na cały rodzinny układ. Sposób pełnienia przez rodzinę funkcji wychowawczych oraz wynikające z tego skutki oddziaływań na dziecko zależą w znacznej mierze od postaw rodziców w stosunku do dziecka. Program kładzie nacisk na poznanie dynamiki relacji międzyludzkich, rozwijanie umiejętności komunikowania się i dialogowego traktowania dziecka, budowanie postaw rodzicielskich opartych na miłości i akceptacji, szacunku do siebie, poszanowaniu innych oraz stawianiu jasnych wymagań i granic. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców wykorzystuje również podstawy teorii pedagogicznej „wychowania bez porażek” Thomasa Gordona promując ideę wychowania opartego na tworzeniu prawidłowych relacji rodziców z dziećmi.

Mottem programu jest „Wychowywać to kochać i wymagać”.